Notice: Undefined property: Tcontent::$tresc_koncowa2 in /home/betelpl/domains/betel-charity.org/public_html/inc/podstrony/layout.class.php on line 252
Fedracja Wspólnot Życia - Betel

Wspólnoty Mieszkaniowe

Wspólnoty Mieszkaniowe z Osobami Niepełnosprawnymi

Socjuszami są osoby dochodzące, niezobowiązujące, często finansowane przez samych Współmieszkańców. Mogą to być też domy, w których funkcję Socjuszy pełni grupa dochodzących wolontariuszy lub na przykład grupa rodziców osób niepełnosprawnych troszczących się o przyszłość swoich pociech. Dzięki nim, osoby z niesamodzielnością, mogą mieszkać w normalnym środowisku i posiadać swój dom. Socjusze mogą mieszkać na stałe w takim domu lub być wyłącznie dochodzącymi na zasadzie dyżurów. Wymaga to dużego poświęcenia, często wykraczającego poza przyjęte normy pracy. Wspólnoty te wymagają kompleksowego zabezpieczenia. Rozróżniamy tutaj domy:
a) domy własne Socjuszy,
b) domy osób niepełnosprawnych,
c) domy grupy rodziców osób niepełnosprawnych,
d) domy Wspólnoty.

Dom Góry Karmel - Janów (12.09.2001-)

Dom "Ewnetegna Tamir" - Wspólnota Mieszkaniowa z Osobami Niepełnosprawnymi w Debre Zeyit w Etiopii (03.2012-)