Notice: Undefined property: Tcontent::$tresc_koncowa2 in /home/betelpl/domains/betel-charity.org/public_html/inc/podstrony/layout.class.php on line 252
Fedracja Wspólnot Życia - Betel

Rodziny Zastępcze

Rodziny Zastępcze z Osobą Niepełnosprawną

Polegają na adopcji lub przysposobieniu osoby niepełnosprawnej do własnej rodziny. Nie musi to być przysposobienie prawne, ale we Wspólnocie i pod jej nadzorem. W praktyce jest to zwyczajna rodzina, w której mieszka tylko jedna osoba niepełnosprawna. Relacje między osobą niepełnosprawną, a pozostałą częścią rodziny mogą być typowo rodzicielskie lub zwykłe braterskie czy przyjacielskie. Dzięki takim rodzinom osoby niepełnosprawne i chore mają swoje godziwe miejsce na ziemi pełne ciepła, miłości, a przede wszystkim normalności. Nie są one skazane na życie w odizolowaniu lub też na marginesie społeczeństwa. Żyją w normalnym domu, rodzinie, odpowiednio na swoim poziomie. W ten sposób każda osoba z niesamodzielnością, słaba i uboga, jest traktowana przez społeczeństwo w pełni podmiotowo i czuje sama swoją wartość, godność oraz posłannictwo. Wyróżniamy tutaj domy:
a) własności danej rodziny,
b) własności osoby niepełnosprawnej,
c) własności Wspólnoty.

Dom Rodzinny z Osobami Niepełnosprawnymi - Koziegłowy (2005-)