Notice: Undefined property: Tcontent::$tresc_koncowa2 in /home/betelpl/domains/betel-charity.org/public_html/inc/podstrony/layout.class.php on line 252
Fedracja Wspólnot Życia - Betel

Wolontariusze

Warunki przyjmowania opiekunów do Wspólnot Życia „Betel”

Jeśli chodzi o warunki przyjmowania do Wspólnot Życia socjuszów, czyli opiekunów, to dajemy szansę każdemu, kto chciałby spróbować odnaleźć sens swojego życia w towarzyszeniu osobom niesamodzielnym. Rolę socjusza może pełnić zarówno osoba bezżenna, jak również ksiądz, osoba zakonna czy nawet małżeństwo. Jedynym warunkiem jest to, że zarówno osoby bezżenne, jak i osoby życia konsekrowanego muszą przyjąć zasady życia wspólnotowego. Natomiast małżonkowie muszą zaakceptować zasady przyjęte dla domów rodzinnych z osobami niepełnosprawnymi.
Kryterium decydującym o przyjęciu do wspólnoty z pewnością nie jest wiek, wykształcenie, ani nawet światopogląd religijny. Jedynym warunkiem, jaki stawiamy kandydatom, jest zdrowie. Asystentem nie może zostać osoba chora, z zaburzeniami psychicznymi, uzależniona od alkoholu czy narkotyków. Mieszkanie w tego rodzaju wspólnocie wymaga wielkiego hartu ducha. Dlatego też bardzo pożądanymi cechami charakteru kandydata na socjusza są: siła psychiczna, odwaga, wrażliwość, waleczność, szlachetność serca oraz odpowiedzialność za drugiego człowieka i umiejętność dostrzeżenia godności osoby niepełnosprawnej.
Trudno przewidzieć, kto sprawdzi się w roli socjusza. Czasami nawet najszczersze chęci nie wystarczą, aby sprostać temu zadaniu, i wtedy plany weryfikuje życie. Socjusz może więc odejść w każdej chwili.
Wszystkich chętnych zapraszamy do wypróbowania swoich sił.

Jeśli zgłaszasz chcę wolontariusza we wspólnotach życia "Betel, proszę, wypełnij ankietę, a następnie prześlij ją na adres:

Zgłoszenia przyjmujemy również telefonicznie 502 298 101, 501 623 738, 501 264 695

Źródło:
Warunki przyjmowania osób do Wspólnot Życia „Betel”, Ewa Chmielarz, "Połączeni w słabości" str. 19-22