Notice: Undefined property: Tcontent::$tresc_koncowa2 in /home/betelpl/domains/betel-charity.org/public_html/inc/podstrony/layout.class.php on line 252
Fedracja Wspólnot Życia - Betel

Niepełnosprawni

Warunki przyjmowania osób do Wspólnot Życia „Betel”

Wspólnoty Życia „Betel” są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, które z różnych przyczyn pozbawione są opieki najbliższej rodziny. Osoby te najczęściej przybywają do nas z ośrodków szkolno-wychowawczych i domów dziecka. Do naszych domów przyjmujemy osoby obojga płci, do 30. roku życia, z orzeczonym umiarkowanym, znacznym lub głębokim stopniem upośledzenia. Aby móc ubiegać się o miejsce w domu z osobami niepełnosprawnymi, należy dokonać zgłoszenia w Biurze Federacji Wspólnot Życia, osobiście bądź telefonicznie. Należy także mieć przygotowaną dokumentację danej osoby, tzn. dowód osobisty, akt urodzenia, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, decyzję przyznającą rentę oraz dokumentację medyczną. Warto zaznaczyć, że nie przyjmujemy osób chorych psychicznie, obłożnie chorych oraz osób starszych wiekiem, ponieważ nie jesteśmy w stanie zapewnić im właściwej opieki medycznej. Nie ma wśród nas pielęgniarek ani lekarzy, a ponieważ nie jesteśmy dotowani przez państwo, nie stać nas na zatrudnienie specjalistów.

Jeśli zgłaszasz chcę wolontariusza we wspólnotach życia "Betel, proszę, wypełnij ankietę, a następnie prześlij ją na adres:

Zgłoszenia przyjmujemy również telefonicznie 502 298 101, 501 623 738, 501 264 695

Źródło:
Warunki przyjmowania osób do Wspólnot Życia „Betel”, Ewa Chmielarz, "Połączeni w słabości" str. 19-22