Notice: Undefined property: Tcontent::$tresc_koncowa2 in /home/betelpl/domains/betel-charity.org/public_html/inc/podstrony/layout.class.php on line 252
Fedracja Wspólnot Życia - Betel

Domy Rodzinne

Domy Rodzinne z Osobami Niepełnosprawnymi

Funkcjonują w ramach już istniejącej rodziny, na zasadach zbliżonych do adopcji lub przysposobienia: rodzina przyjmuje do siebie osoby niepełnosprawne, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Rodzice – opiekunowie mają swoje odrębne zajęcia bądź jeden z rodziców (lub oboje) rezygnuje z podjęcia pracy, aby móc w sposób szczególny zajmować się rodziną. Jest to, oczywiście, zależne od stopnia niesamodzielności Współmieszkańców i ich liczby. Osoby niepełnosprawne, zamieszkujące w domu rodzinnym, są traktowane na równi z innymi domownikami. Relacje są tu najczęściej zbliżone do relacji „rodzic-dziecko”, „dziecko-rodzic” lub są to relacje braterskie czy przyjacielskie. Domy te dzielimy ze względu na własność zamieszkałej nieruchomości:
a) domy własne Socjuszy,
b) domy własności Wspólnoty.

Dom Matki Bożej Łaskawej - Niepołomice k. Krakowa (2005-)

Dom Rodzinny z Osobami Niepełnosprawnymi - Myszków (X 1999-VI 2009)

Dom Rodzinny z Osobami Niepełnosprawnymi - Częstochowa (02.2003-10.2007)

Rodzinny Dom Dziecka (2005-2007)

Dom Jezusa Miłosiernego - Kobyłka k. Warszawy (02.2006-09.2006;06.2008-08.2008)